NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Horeca nummer 5. 2019

Høst, forventninger og nye muligheter

Nok en sommer er over, og de fleste har forhåpentligvis hatt noen roligere dager gjennom sommeren. Økt trafikk på restauranter, hoteller og serveringssteder gjennom sommeren, er jo selve «lakmustesten», på om de tusen storkjøkken fungerer optimalt rundt om i landet. På min reise gjennom halve de nordlige delene av Norge i sommer, sitter jeg igjen med en opplevelse som stemmer med de statistiske rapportene som kommer med jevne mellomrom om hvordan det står til i norsk horeca bransje. Det fremstår som om det er flere spisesteder i norske bygder og tettsteder, og at flere enn noen gang satser på lokale og nasjonale menyer. Det er ikke vår jobb i BFSN å påvirke menyvalget, men det er i vår interesse at de kjøkken som våre medlemmer bygger er i bruk, og at kjøkkensjefer og kokker, har det utstyret de trenger for å bli inspirert til å lage mat helt fra bunnen.

Smaken av det nye tiåret

For oss i BFSN er vi midt inne i den mest spennende og hektiske perioden for arbeidet i foreningen. SMAK 2020 nærmer seg med stormskritt, og selv om vi allerede har jobbet mye med dette arrangementet, er det først nå på høsten at alt arbeidet begynner å materialisere seg i informasjon som også du som besøker og utstiller, får innsyn i. SMAK 2020 er for BFSN den viktigste arenaen for å samle bransjen til innovasjon og nettverksbygging. SMAK er ikke bare en utstilling, men en arena for deling, kompetanse, innovasjon og inspirasjon. I BFSN har vi erfart at møteplassen SMAK, helt konkret har resultert i innovasjon, utvikling av nye produkter, og ikke minst etablering av verdifullt faglig nettverk, på tvers av bedrifter, organisasjoner og fagmiljø. På SMAK skal vi la oss inspirere for å stå bedre rustet til å møte fremtiden for hele næringen. SMAK 2020 har valgt temaet: UTFORSK SMAKEN AV ET NYTT TIÅR, valget av tema blir ikke mindre aktuelt etter den siste i rekken av klimarapporter som FNs klimapanel publiserte i august. Kutt i utslipp fra biler, fabrikker og kraftverk har lenge blitt fremhevet som nødvendige tiltak for å få bukt med den pågående klimakrisen. Men disse tiltakene vil ikke være nok alene, advarer FNs klimapanel. Store deler av jordens overflate brukes til å produsere mat og klær til dens stadig mer tallrike befolkning, ifølge rapporten.

De siste hundre årene har jordens befolkning vokst fra 1,9 til 7,7 milliarder mennesker.

Jord-, skog- og annet landbruk forårsaker nær en fjerdedel av klimagassutslippene i verden, og fører også til økt slitasje og mindre organiske materialer i jorda. Disse problemene vil bare øke i fremtiden, advarer forskerne. FN-panelet ønsker også en endring i hva slags mat vi spiser. De anbefaler blant annet tiltak for å gjøre landbruket mer bærekraftig. Rapporten anslår at 25–30 prosent av all matproduksjon mistes eller kastes.

Vi gleder oss til å bli inspirert i disse og flere andre temaer på SMAK 2020 fra den 3 til 6. mars 2020 på Norges Varemesse Lillestrøm.

Det 6. NM i maskinoppvask arrangeres på SMAK 2020

Vi i BFSN er utrolig stolte av å kunne ha anledning til å sette hygiene, effektivitet og arbeidsmiljø på dagsorden, og ikke minst å løfte frem en arbeidsgruppe som sjelden blir nevnt. Oppvask er faktisk det viktigste elementet på et kjøkken som legger grunnlaget for at det blir et trygt og hygienisk miljø i kjøkkenet. For sjette gang skal det kåres en norgesmester i maskinoppvask. I forrige NM i 2017 hadde vi rekordpåmelding til konkurransen, og vi ligger ikke noe dårligere an til mesterskapet i 2020.     

Vi kan love deltakere og publikum at arrangementet i 2020 vil få en litt mer publikumsvennlig utforming, og vi garanterer for at dette blir Norges «reneste» NM konkurranse, og en opplevelse både for de som skal delta og de som vil se på konkurransen. NM arenaen er bygget opp med to helt like vaskelinjer, der to deltakere konkurrerer mot hverandre i heat på 20 minutter. Deltakerne blir bedømt etter 12 kriterier i sin konkurransegjennomføring. Det er fire fagdommere som følger deltakeren i de 20 minuttene som det konkurreres. Det deles ikke ut bare heder og ære til deltagerne i konkurransen, men også flotte pengepremier. Norgesmester og guld vinner får en premie på Kr10.000, sølv Kr5.000, og bronse Kr 3.000. Du kan lese mer om NM på www.bfsn.no

Vi gleder oss til å møte akkurat deg, på SMAK 2020.     

Smaken av det nye tiåret SMAK 2020