NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Horeca Nr. 3 2019

BFSN års og medlemsmøte 2019

Den 10 til 12 april gjennomførte BFSN sitt årlige års og medlemsmøte på Meet Ullevaal (Ullevål Stadion) Det ble gjennomført et program med et allsidig innhold, som sekretariatet og styret i BFSN håper deltakerne satte pris på. Temaer og foredrag under møtet var blant annet innovasjon, krise og risikokommunikasjon, sikkerhet i tjeneste med firmabil, det grønne skiftet i vår bransje, juridiske tips om fallgruver og kjøreregler ved leveranse til offentlig sektor. Vi må ikke glemme SMAK 2020 som jo nærmer seg med brå skritt, og våre medlemmer fikk informasjon direkte fra Norges Varemesse ved Torill Engelberg. Torill rapporterte direkte fra hovedkomiteen for SMAK 2020 om planer, og hva som er status i oppkjøringen til dette viktige arrangementet for bransjen.  

 Årsmøtet er det viktigste arrangementet gjennom året, i en organisasjon som BFSN. Det er i dette møtet med medlemmene, hvor sekretariatet og det sittende styret får tilbakemeldinger og evaluering, av det arbeidet som er gjennomført gjennom det siste driftsåret. Alle organisasjoner har behov for utvikling og endring, BFSN har gjennom de siste årene forsøkt å finne frem til en fremtidsrettet form, som vil gjøre foreningen aktuell også i fremtiden. Hvilke områder skal foreningen ha fokus på og hvilke oppgaver skal løses. Vi ser noen endringer i vårt marked, og dette gjenspeiles i medlemsmassens sammensetning. Noen bedrifter blir større, noen bedrifter blir fusjonert, og andre igjen avvikler sine virksomheter. For foreningen er selvfølgelig dette en utfordring, at medlemsantallet endres fra år til år. Det som er gledelig, er at vi ser at næringen har en stabil utvikling, og at omsettingen i bransjen totalt sett er i en positiv utvikling, på tross av endringer i antallet selskaper, som leverer tjenester til bransjen.

Hemma takker av

Brede Hemma trådte ut av BFSN styret på årsmøtet i 2019- etter sju aktive år i foreningen. Han har vært i styret fra 2012 til 2019 og vært styreleder fra 2016 til 2019. Brede Hemma representerer Lillehammer og Fredrikstad Storkjøkkensenter, han har rollen som daglig leder i begge disse medlemsbedriftene. Som daglig leder i BFSN har det vært en glede å samarbeide med Brede. Kompetanse og erfaring fra bransjen samt innspill fra en aktør som har så aktiv hverdag ute i markedet har vært en stor inspirasjon og bidragsyter for arbeidet i BFSN sekretariatet. Tusen takk for innsatsen Brede! Nye krefter står klare til å ta over styreledervervet i BFSN. Henning Brun fra Ecolab ble valgt til styreleder i BFSN på årsmøtet i April.  

Hva nå?

Vi lever i en tid der endringer skjer arbeidsplasser endres og hvilken kompetanse som samfunnet trenger de neste 20 årene, fremstår som ganske ukjent terreng. Derfor er det gledelig å se at myndighetene er opptatt av vår bransje og at vi trolig derfor også kan se frem mot noen ekspansive år i storkjøkkenmarkedet.

I regjeringsvedtak den 3. mai 2018 beskrives noen visjoner som vi i BFSN virkelig kan glede oss over. «I 2030 er mat en kilde til matglede, stolthet og felleskap i befolkningen, og et synlig element i turistlandet Norge. Norge er internasjonalt kjent for en spennende matkultur, sin store sjømateksport og mat- og drikke opplevelser med norske råvarer i verdensklasse» Heter det i vedtaket. BFSN har som mål å løfte disse spørsmålene i alle sammenhenger som vi har mulighet til å gjøre dette. PÅ SMAK 2020 håper vi også at de som besøker messen blir inspirert i tråd med regjeringsvedtaket, til at vi sammen skal bygge matnasjonen Norge, og at et besøk på SMAK 2020 er kildens utspring for utvikling, investeringer og fremtidsrettede løsninger for bransjen over hele landet.

 

Års/ medlemsmøte Brede Hemma Takker av Ny styreleder i BFSN