Viktige adresser

Viktige adresser


Her finner du linker til relevant regler, opplysningskontorer og orienteringer for bransjen.


 

EE- registeret - produsentregisteret for elektriske og elektroniske produkter

http://www.eeregisteret.no/

Energimerking-Her finner du informasjon om når og hvordan dette påvirker storkjøkken bransjen.

Økodesign-kjøle-fryseprodukter til yrkesbruk

Kjøle- og fryseskap til yrkesbruk med mer, - spesifikke krav

Matportalen, informasjoner om mat fra offentlige myndigheter, opplysningskontorer etc
http://matportalen.no/
http://www.matprat.no/
http://www.mat.no/
http://www.melk.no/
http://www.brodogkorn.no/
http://www.frukt.no/
http://www.fiskesprell.no/
http://www.matportalen.no/
http://www.matogjelse.org/
http://www.hundsundskolerestaurant.com/
http://www.nofima.no/
http://www.norskmatkultur.no/
http://www.regelhjelp.no/

Regelhjelp.no skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket innen følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, dyrevern, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet, plantehelse, produkter og forbrukertjenester
http://www.regelhjelp.no/

DSB Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap Hovedside
http://www.dsb.no/

Mattilsynet Hovedside
http://www.mattilsynet.no/ 

Mattilsynets meldeskjemaer
http://www.mattilsynet.no/skjema

Lovdata Hovedside:
http://www.lovdata.no/ 

Gjeldende forskrift for næringsmiddelhygiene
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/ho/ho-19971112-1239.html&emne=forskrift+om+n%c6ringsmiddelhygi*&

Helsedirektoratet
http://www.helsedir.no/publikasjoner

Forskrift om endring av forskrift i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/ltavd1/filer/sf-20050301-0190.html&emne=forskrift+om+kvalifikasjoner+for+elektrofagfolk*&

Forskrift om endring av forskrift i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/ltavd1/filer/sf-20020710-0805.html&emne=forskrift+om+kvalifikasjoner+for+elektrofagfolk*&

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/jd-19931214-1133.html&emne=forskrift+om+kvalifikasjoner+for+elektrofagfolk*&

Norsk Gassnorm
http://gassnormen.no/

Videregående opplæring
http://www.vilbli.no/

Skolematens Venner
http://www.skolematensvenner.no/