BFSN sekretariat

Sekretariatet:


 DAGLIG LEDER:

Joe Harald Strand
BFSN
Kristine Bonnevies vei 6 
0592 Oslo l
Tlf: 95095538
Mail: joe.harald.strand@bfsn.no  

ADRESSE:

BFSN
Kristine Bonnevies vei 6
0592 Oslo

 

 

TELEFON:

950 95 538

E-MAIL:

bfsn@bfsn.no 

 

Følg oss på facebook

 

Tillitsvalgte etter årsmøtet 2022:


STYRELEDER:

Henning Brun

Ecolab AS

Innspurten 9 

Postboks 6440, Etterstad

0605 Oslo 

Tlf: 905 28 681

Mail: henning.brun@ecolab.com  


 

STYREMEDLEMMER:

Espen Tho

Miele AS

Nesbruveien 71 

Postboks 194,

1378 Nesbru

Tlf: 901 99 845

Mail: espen.tho@miele.no


Kjell Arne Haakonsen 

Fast Food Service Norge AS

Dregnsrudbekken 6 

1383 Asker

Tlf.: 476 09 900

Mail: kjell@ffs.no 


Knut R. Johannessen

Electrolux Professional AS

Drammensveien 260

0283 Oslo

Tlf.: 416 51 313

Mail: knut.johannessen@electroluxprofessional.com 


Gudrun Windsand Pettersen

Norröna Storkjøkken AS

Hjalmar Johansens gate 3

4019 Stavanger

Tlf.: 40011182

Mail: gwp@norrona.net 


Bård A. Fallrø

Arne L. Fallrø AS

Heimdalsveien 18 Postboks 66,

7472 Trondheim

Tlf.:72 84 93 00

Mail: baard@fallro.no  


 

VARAMEDLEM:

Jostein Treverket                          

Hoshizaki Norge AS

Svend Foynsgate 8B 

Postboks 2126

3103 Tønsbeg

Tlf: 484 00 305      

Mail: jost@gram-commercial.com


 

VALGKOMITÈ:

Brede Hemma

Fredrikstad Storkjøkkensenter AS
Sivløkka 5

1664 Rolvsøy

Postboks 83, 1720 Greåker

Tlf: 415 69 600

Mail: brede@fredrikstadstorkjokken.no 


 

Marita Hjermstad Løhren

Foodtech Interiør og Storkjøkken AS

Sven Oftedals vei 10

0950 Oslo

Tlf.: 815 68 968

Mail: marita@foodtech.no


 

REVISOR:

PKF ReVisjon AS

Sandstuveien 70G

Postboks 199 Manglerud, 0612 Oslo

Tlf:402 42 319


 

Komiteer


TEKNISK KOMITE:

Joe Harald Strand, BFSN

Jarle Nordkvelle, Foodtech Interiør og Storkjøkken AS

Sigurd Smedsvik, Nortech AS

Ronny Braun, Lilleborg Profesjonell AS

Jostein Treverket, Gram Commercial AS

BRANSJESTANDARD KOMITE:

Joe Harald Strand, BFSN

Erik Skau Hovde, Hobart

Kjell Bjørnar Wennevik, Storkjøkken Senteret Trøndelag 

 

Brannfare i storkjøkken:

Det ble i oktober 2017 nedsatt en komite for å se på muligheten for å utarbeide en veileder for bransjen til forebygging av brannfare ved bruk av kull og vedfyrt utstyr.

Joe Harald Strand, BFSN

Edmund Eriksen, Multi Storkjøkken

Dag Ødegård, Gastronaut

Christian Berge, Gastronaut

Jan Amundrud, Myhrvold Gruppen

John Andreas Johnsen, Ventistål

Morten Ødegård, Oslo Brannvesen

Frode Micaelsen, Oslo Brannvesen

 

DATABRUKER KOMITE:                       

Databruker komiteen vil etter behov, inkludere ressurser og kompetanse fra både bruker og program leverandør i arbeidet. 

Joe Harald Strand, BFSN                                                                             

Jarle Nordkvelle, Foodtech Interiør og Storkjøkken AS                               

Johnny Ihlen, Primulator AS                                                                  

Mariann Hermani, Primulator AS

Henning Kleven, Hobart AS